Onderzoek impact Erasmus+ op mbo'ers, docenten en scholen

Samenwerken met buitenlandse studenten, docenten en organisaties in het kader van Erasmus+ levert het Nederlandse mbo veel op. Zo leiden uitwisselingen en stages bij mbo-studenten tot verbeterde interculturele competenties en zelfvertrouwen, en levert internationale samenwerking mbo-instellingen betere inbedding van internationalisering in hun organisatie op. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Dialogic/OckhamIPS, naar de impact van Erasmus+ op het mbo. De onderzoekers zien dat Erasmus+ echter nog niet alle mbo-opleidingen bereikt. Dat meldt Nuffic. 

Deze inventariserende studie onderzoekt hoe de impact van het EU-programma Erasmus+ er in de mbo-praktijk uitziet voor instellingen, docenten en studenten. Meer dan 85 procent van de respondenten ziet een (sterk) verbeterde inbedding van internationalisering in de onderwijsinstelling na deelname. Ruim 80 procent ziet bij docenten een verbeterd bewustzijn en verbeterde competenties om internationalisering te bevorderen. De grootste meerwaarde van deelname van Erasmus+ treft volgens de respondenten de studenten: hun zelfvertrouwen (78 procent), persoonlijke ontwikkeling (80 procent) en interculturele competenties (78 procent) gaan er (zeer) op vooruit.

Uitwisselingsmogelijkheden van Erasmus+

De onderzoekers analyseerden welke mbo-opleidingen veel gebruik maken van de uitwisselingsmogelijkheden van Erasmus+. Bij de studierichtingen kunst, onderwijskunde en toerisme gaan relatief veel studenten en docenten op uitwisseling of stage. Bij techniek, welzijn, en bedrijfskunde & administratie is juist een relatieve ondervertegenwoordiging van buitenlandstages, gemeten naar aantallen studenten per studierichting.

Partnerschappen 

Via Erasmus+ starten mbo-instellingen ook partnerschappen op met buitenlandse organisaties en onderwijsinstellingen. Veelgenoemde doelen van zulke samenwerkingen zijn: nieuwe curricula en lesmethoden ontwikkelen, kennis van ondernemerschap opdoen en betere internationale relaties opbouwen. Als impact van deze samenwerkingen ziet 72 procent van de respondenten een verbeterde en duurzame samenwerking met bedrijven, ziet 86 procent verbeterde onderwijsprogramma's en ziet 67 procent verbeterde structuren voor kwaliteit.

CoVEs

Het effect van deelname aan Erasmus+ op innovatie zit volgens het onderzoek vooral in de bredere samenwerkingsrelaties met externe partners, netwerken en samenwerkingsverbanden. CoVEs (Centers of Vocational Excellence), die zijn bedoeld om innovatie in het mbo regionaal een boost te geven, blijken bij veel respondenten onbekend. Respondenten van instellingen die wel aan een CoVE deelnemen is gevraagd of Erasmus+ hierin een rol had gespeeld. Meer dan 60 procent van hen geeft aan dat deelname aan Erasmus+ werkte als een opstap voor deelname aan een CoVE. Mbo-innovatiecentra worden door Erasmus+ minder bereikt.

De onderzoekers adviseren de bruikbaarheid van producten die voortvloeien uit partnerschappen te vergroten (zoals leermiddelen, tools, onderwijsinnovatie). Ook raden ze aan de inclusiviteit van het programma te bekijken als het gaat om het bereiken van meerdere studierichtingen. Verder kan deelname van innovatiecentra aan Erasmus+ worden gestimuleerd, de bekendheid van CoVE's worden verbeterd en doorgroei naar deelname aan CoVE's worden versterkt.

Door: Nationale Onderwijsgids