Onderwijsorganisaties Noord Nederland strijden voor onderwijsverandering

24 organisaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en lerarenopleidingen in Drenthe, Groningen, Overijssel en Friesland gaan samenwerking in de strijd tegen het lerarentekort. De organisaties willen de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs garanderen. Dit willen ze gaan realiseren met behulp van het samenwerkingsverband Noorderwijzer, aldus Regio Nieuws Hoogeveen.

Door het alsmaar toenemende lerarentekort konden de organisaties die aangesloten zijn bij Noorderwijzer niet anders dan ingrijpen. “We moeten nú schakelen, zodat we een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod kunnen blijven bieden”, vertelt bestuurder Albert Weishaupt. Hij beschrijft het toenemende tekort, de groeiende werkdruk en de aantrekkelijkheid van het beroep als een vicieuze cirkel. “Er komt een donkere wolk op ons af. Waar eerst nog een vorm van ontkenning was, zien scholen nu dat het steeds moeilijker wordt om de onderwijskwaliteit te waarborgen en lessen door te laten gaan. Op veel scholen zijn docenten meer uren gaan werken, maar dat is niet houdbaar.”

Guiding coalitions 

Het doel van de samenwerking is om het vak docent aantrekkelijker te maken en om ervoor te zorgen dat de werkdruk behapbaar blijft. Om dit te realiseren is het zogenaamde ‘’guiding coalitions‘’ opgericht. Het idee van deze coalitie is dat de docenten zelf opstaan en de mouwen opstropen om te kijken hoe het anders kan. Volgens Weishaupt ligt het initiatief hiervoor ook echt bij de docenten. “De daadkracht van docenten hierin is onmisbaar. Als de wens om verandering door hen wordt gedragen, dan is dat een mooi begin van stappen zetten. We werken samen hard aan een herontwerp van het onderwijs en dat zien we vandaag al terug in de school.”

Docent scheikunde Theo Zeinstra hoopt dat docenten in de toekomst niet altijd maar vasthouden aan klassiek lesgeven, maar onderwijs juist verzorgen. Hij geeft als docent aan een duidelijke scheiding te zien tussen onderbouw en bovenbouw. “In de onderbouw kun je denken aan ’s ochtends algemeen les, waar ’s middags juist ruimte is voor verdieping. Voor de bovenbouw zie ik gemoduleerd onderwijs, waar leerlingen hun eigen leerpad kiezen, als een potentiële optie. Dat vraagt wel iets van het toetsen. Dat moet anders worden ingericht.”

Economiedocent Stephan Bloemendal hoopt dat de samenwerking tussen de organisaties van Noorderwijzer anderen zal inspireren. Bloemendal wil daar graag een bijdrage aan leveren. Natuur- en scheikunde docent Tim Mentink hoopt dat docenten over 5 tot 10 jaar nog meer op basis van maatwerk aan de slag kunnen gaan. “Onderwijs is meer dan een diploma. Persoonlijke en sociale ontwikkeling zijn minstens zo belangrijk. Het is zo mooi om een stukje mee te lopen op de levensweg van jongeren en samen te werken aan hun groei als leerling én als mens,” geeft Mentink aan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema