Onderzoek: 'Weinig aandacht voor positieve seksuele vorming in onderwijs'

Leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs vinden dat er op scholen veel te weinig aandacht is voor positieve seksuele vorming. Er is bij positieve seksuele vorming niet alleen aandacht voor de biologische kant van seksualiteit, maar er is ook aandacht voor plezier, LHBTI+ diversiteit, wensen en grenzen en respectvol met elkaar omgaan. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht schrijven dat in het rapport ‘Gewoon’ met elkaar in gesprek gaan dat op vrijdag 8 december is gepubliceerd. Dat meldt de Universiteit Utrecht. 

De onderzoekers namen dit jaar vragenlijsten af bij docenten die seksuele vorming geven. 508 docenten vulden de vragenlijsten helemaal in. De onderzoekers zaten ook in focusgroepen met leerlingen en docenten. In die groepen kregen de onderzoekers meer inzicht in de belemmeringen en behoeftes van de docenten die seksuele vorming geven.

Intersekse en vrouwelijke anatomie 

Uit het rapport komt naar voren dat de houding van de docenten, als we het hebben over plezier, gelijkheid en LHBTI+-diversiteit, best positief zijn. De kennis van docenten omtrent seksuele vorming reikt ver, maar op het gebied van intersekse en de vrouwelijke anatomie kan volgens de onderzoekers wel beter. Opvallend is ook dat scholen met een cultureel diverse leerling populatie de kennis en vaardigheden rondom positieve en inclusieve seksuele vorming van docenten op een hoger niveau zijn dan op een ‘witte’ school.

Voorkomen van soa's en ongewenste zwangerschappen 

Docenten vinden het nog wel lastig om seksuele vorming een invulling te geven. Er is vaak maar weinig tijd ingeroosterd voor seksuele vorming. En het seksualiteitsonderwijs is vaak afhankelijk van die ene docent die wel enthousiast is over het thema. Sommige leerlingen krijgen daarom zeer weinig relationele en seksuele vorming voorgeschoteld. En dan gaat het alleen nog maar over de negatieve aspecten, zoals het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschappen. Het is belangrijk dat leerlingen leren communiceren over consent en hun wensen en grenzen kunnen aangeven. Het voortgezet onderwijs is de juiste plek om leerlingen zoveel mogelijk dezelfde start te geven in de seksuele ontwikkeling.

Les geven over seksualiteit 

De onderzoekers zagen ook dat niet alle docenten het makkelijk vinden om les te geven over seksualiteit. 22 procent van de docenten geeft aan dat ze een goede training hebben gehad in het lesgeven van seksualiteit. Ongeveer 52 procent van de docenten voelt zich goed ondersteund door de werkgever in het geven van seksuele vorming.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk