Onderwijsexpert Wouter Duyck: 'Onze zesjescultuur leidt tot armoede'

Afgelopen week zijn de nieuwe PISA-resultaten gepubliceerd. PISA is een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij men de vaardigheden en kennis van natuurwetenschappen, lezen en wiskunde bij 15-jarigen test. Uit de uitkomsten blijkt dat het niet goed gesteld is met de leesvaardigheid in Nederland. Dat hebben we vooral te danken aan onze zesjescultuur en de gebrekkige focus op de basisvaardigheden, lezen en rekenen, volgens cognitief psycholoog en onderwijsexpert Wouter Duyck. Dat meldt Pelckmans.

In zijn boek Mijn kind, slim kind, dat niet geheel toevallig in diezelfde periode uitkomt, trekt hij ten strijde tegen te lage verwachtingen en breekt hij een lans voor het herstel van intellectuele ambitie.

Slechtste lezers van Europa 

Onze kinderen hebben een jaar langer nodig om evenveel te leren als twintig jaar geleden. In het basisonderwijs behoren onze 10-jarige kinderen ondertussen bij de slechtste lezers van Europa. Van waar komt die achterstand en wat kunnen we hieraan doen? Ligt het aan het lerarentekort of eerder aan het gebrek aan een concreet actieplan bij de onderwijsverstrekkers? Moeten we meer durven in te zetten op cognitief homogene klassen? Verdienen sterke leerlingen meer aandacht of willen we koste wat kost iedereen meekrijgen? En ligt de focus niet te veel op het mentale welzijn van de leerlingen, in plaats van op hun intellectuele vaardigheden?

Cognitieve ontwikkeling 

In dit boek bespreekt Wouter Duyck het belang van kennis en legt hij vanuit de hersenwetenschap uit hoe ons onderwijs er moet uitzien. Hij gaat kijken naar de invloeden van intelligentie en afkomst en toont waarom cognitieve ontwikkeling voor álle onderwijsrichtingen van belang is. "Lage verwachtingen en minder aandacht voor basisvaardigheden zorgen ervoor dat onze economische welvaart wordt bedreigd en creëren net meer ongelijkheid en armoede."

Verschillende oplossingen 

Niet alleen de staat van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen en de link naar sociale mobiliteit komen aan bod, maar Wouter Duyck zoomt ook in op meer praktische aspecten zoals de lesmethodes, de rol van huiswerk, klasgemiddelden en cijfers, het gebruik van smartphones, etc. Hij reikt tot slot verschillende oplossingen aan, zoals het creëren van meer concurrentie in het aanbod, het afschaffen van de brede eerste graad en het vak levensbeschouwing, of de (te zware) overhead binnen het lerarenkorps als antwoord op het tekort in de klassen.

Door: Nationale Onderwijsgids