Minister Paul wil snel maatregelen doorvoeren tegen het lerarentekort

De val van het kabinet moet geen reden zijn om te wachten met maatregelen tegen het lerarentekort, vindt de onlangs geïnstalleerde onderwijsminister Mariëlle Paul. Ze verwacht dat veel Kamerleden het met haar eens zijn en daarom toestaan dat het demissionaire kabinet op dit vlak beleid blijft maken. "De gemiddelde leerling, leraar of ouder heeft er eigenlijk geen boodschap aan dat het kabinet demissionair is", zegt de bewindsvrouw.

Ook andere problemen in het onderwijs kunnen wat Paul betreft niet wachten. Daarmee bedoelt ze bijvoorbeeld de slechte beheersing van basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen en de sociale ongelijkheid tussen leerlingen.

De minister kan zich "niet voorstellen dat de Kamer zegt: parkeer het maar, we gaan er even een tijd niets aan doen". Op 12 september bespreekt het parlement welke onderwerpen controversieel zijn en dus worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. "Ik spreek met Kamerleden en ben natuurlijk niet zo heel lang geleden vanuit de Kamer overgestapt, met dezelfde portefeuille. Ik zou dat anders misschien niet zo stellig durven zeggen", aldus de minister.

Lerarentekort 

Nu de scholen in Regio Midden weer open zijn, verschijnt het lerarentekort weer aan het oppervlak, ziet Paul. "Dus ik zie het als mijn plicht om te werken aan het behoud van leraren die al in het onderwijs zitten, te zorgen dat de werkdruk omlaag gaat, samen met de lerarenopleidingen te zorgen dat startende leraren goed begeleid worden en te zorgen dat meer mensen kiezen voor dat mooie vak."

Scholen in dezelfde regio meer laten samenwerken 

Paul wil onder meer verdergaan met het plan om scholen in dezelfde regio meer te laten samenwerken. Ze ziet bijvoorbeeld voor zich dat scholen met genoeg personeel helpen met het opleiden van leraren, die vervolgens aan de slag kunnen bij scholen met een lerarentekort.

Bewindspersoon 

De minister laat in het midden of ze weer bewindspersoon wil worden als haar partij de VVD in de regering komt na de verkiezingen. "Wat mij betreft is echt de kiezer aan zet. En wat er daarna gebeurt: ja, dat zullen we zien." Paul heeft zich wel gemeld voor een plek op de kieslijst, laat ze weten.

Door: ANP