Ondersteuning van gevluchte wetenschappers niet toereikend genoeg

De oorlog in Oekraïne heeft obstakels voor gevluchte wetenschappers blootgelegd die er al veel langer waren. Zo maken fiscale barrières adequate financiële ondersteuning onmogelijk. In een nieuw rapport presenteert De Jonge Akademie de knelpunten waar kennisinstellingen tegenaan lopen en geeft zij aanbevelingen om de situatie voor alle gevluchte wetenschappers in Nederland structureel te verbeteren. Dat meldt De Jonge Akademie. 

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn er verschillende initiatieven opgetuigd om vluchtelingen uit de getroffen gebieden op te vangen, zo ook in de academische wereld. Maar ondanks de inspanningen van universiteiten, functioneert het Nederlandse systeem voor de ondersteuning van gevluchte wetenschappers onvoldoende. Zo ontbreekt er voor deze wetenschappers een goede financieringsmogelijkheid voor tijdelijke aanstellingen en beurzen. Kennisinstellingen zijn ernstig beperkt in de financiële ondersteuning die zij kunnen bieden, onder meer door fiscale regels die het onmogelijk maken tijdelijke beurzen te verstrekken. Ook is er behoefte aan een landelijke structuur voor de opvang en ondersteuning en een centraal platform voor informatieverstrekking.

Financiële als praktische barrières

De Jonge Akademie adviseert het ministerie van OCW om in gesprek te gaan met de minister van Financiën en de Nederlandse Arbeidsinspectie om zo een beurzenverstrekkende partij de garantie te geven dat er geen fiscale consequenties zijn bij het uitkeren van flexibele beurzen aan gevluchte wetenschappers die hun activiteiten uitvoeren aan een Nederlandse universiteit. Zo kunnen bestaande organisaties als Scholars at risk NL en Nuffic zowel financiële als praktische barrières beter het hoofd bieden.

Door: Nationale Onderwijsgids