Lerarentekort in Amsterdam loopt alleen maar verder op

In het Amsterdamse basisonderwijs is het lerarentekort toegenomen van 15,3 procent in oktober 2021 naar 16,8 procent in oktober 2022. Het speciaal onderwijs heeft zelfs een lerarentekort van 31 procent. Dat meldt AT5.

De cijfers sluiten aan op het onderzoek dat AT5 eerder dit jaar uitvoerde naar het lerarentekort. Wethouder Marjolein Moorman zei toen in een reactie op het onderzoek dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd om het probleem op te lossen. Ze gaf ook aan dat iedereen moest kijken naar wat ze zelf kunnen doen om het probleem op te lossen. Want het beleid voor het onderwijs wordt niet in Amsterdam, maar in Den Haag gemaakt.

Niet-bevoegden 

In Amsterdam is het totale lerarentekort circa 706 fte. Daarvan staat 150 fte nog open en 556 fte is het verborgen tekort aan leraren. Die tekorten worden op dit moment voornamelijk ingevuld door niet-bevoegden. 

Werkgeverschap 

Wethouder Moorman geeft aan dat de gemeente er alles aan doet om het lerarentekort terug te dringen. “Van parkeerplekken tot aan voorrang op woningen. Schoolbesturen zetten extra in op werkgeverschap zoals het aanbieden van vaste contracten en ontwikkelmogelijkheden voor leraren.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk