Zak geld lost lang niet alle problemen in het onderwijs op

De Tweede Kamer debatteert over de onderwijsbegroting, waarbij het lerarentekort en de onderwijskwaliteit centraal staan. Veel oplossingen worden gezocht in meer geld voor leraren. Maar dat alleen zal het tij niet keren, niet voor het lerarentekort en niet voor verbetering van het taal- en rekenniveau van leerlingen. Dat meldt het RID.

Ook de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd moet veranderen. De leraar moet zich weer kunnen richten op dat waarvoor zijn onderwijshart klopt: de individuele leerling gelijke kansen bieden en vooruit helpen. Dat kan alleen als de randvoorwaarden binnen scholen goed zijn ingevuld en de leraar met de juiste kennis en middelen aan de slag kan. Hiervoor is een landelijk expertisecentrum voor taal en rekenen nodig. Alle basisscholen en leerkrachten kunnen zo de kennis en middelen krijgen om het taal- en rekenonderwijs naar een hoger plan te tillen.

Expertisecentrum 

Het is niet wenselijk dat alle scholen individueel schaarse tijd en budget investeren in een aanpak om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Door kennis uit onderzoek te bundelen, kan een expertisecentrum scholen doelgericht ondersteunen en een brug bouwen tussen inzichten uit de wetenschap en de praktijk in de klas.

Overbelaste leraren worden ontlast 

Minister Wiersma kan met een expertisecentrum twee vliegen in één klap slaan. Niet alleen worden de scholen gevoed met bewezen effectieve methodes, ook worden overbelaste leraren ontlast in het continu zelf op zoek moeten gaan naar betere manieren om leerlingen te ondersteunen op taal en rekenen. Zo houden zij meer tijd over voor hun kerntaak: het geven van onderwijs. Dat gebeurt niet met enkel meer salaris.

Door: Nationale Onderwijsgids