Extra geld beschikbaar voor werkdrukverlichting voortgezet onderwijs

Om de werkdruk in het voortgezet onderwijs aan te pakken is er eenmalig 175 miljoen euro extra beschikbaar. Voor werknemers betekent dat dat ze dit schooljaar 23 uur voor werkdrukverlichting erbij krijgen. Dat is bovenop de 40 uur die al eerder was vastgesteld. Werknemers kunnen die extra uren ook laten uitbetalen. Dat meldt de AOb.

In het Onderwijsakkoord was dit voorjaar al vastgelegd dat er structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor werkdrukverlaging. Deze maand wordt het geld overgemaakt aan de schoolbesturen.

Individuele rechten voor werknemers 

Net als bij eerdere afspraken gaat de helft van het geld naar individuele rechten voor werknemers. Dat is dan in de vorm van 23 uur werkdrukverlaging. Ook voor die extra 23 uur geldt de mogelijkheid om ze dit jaar nog te laten uitbetalen.

Collectieve aanpak 

De andere helft gaat naar een collectieve aanpak. De verschillende onderwijsteams op scholen moeten onderling bepalen hoe ze de werkdruk ermee willen verlichten. Het is mogelijk om het extra geld over meerdere jaren uit te spreiden. 

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk