'Lerarentekort niet opgelost met ieder jaar meer geld van de overheid'

Sinds 1970 geeft de overheid steeds meer geld uit aan onderwijs. De uitgaven zijn zelfs verdubbeld van 18,4 miljard euro in 2000 naar 37,9 miljard euro in 2020. Desondanks is er een aanhoudend lerarentekort en een tekort aan schoolleiders, gaat het minder goed met de leerprestaties van kinderen en neemt het aantal aanvragen voor speciaal onderwijs snel toe vanwege het gebrek aan bekwame en bevoegde docenten. Dit meldt het Parool. 

Op middelbare scholen komt het regelmatig voor dat een vak als Duits niet meer gegeven wordt, omdat er simpelweg niet genoeg docenten Duits zijn. En voor andere vakken moeten scholen soms een keuze maken uit een vakdocent voor eerstejaars middelbare scholieren óf een docent voor examenklassen.

Geld alleen helpt niet

Dat er de afgelopen decennia dus meer geld naar het onderwijs is gegaan, betekent niet dat er ineens meer leraren zijn en er sprake is van minder werkdruk. Geld alleen blijkt niet te helpen, zien leraren, bestuurders én ouders. Het tekort aan docenten ontstaat bijvoorbeeld niet bij de instroom, maar bij de uitstroom. Het lukt vaak genoeg niet om vakbekwame mensen in de onderwijssector te houden.

En dat blijkt ook uit cijfers van het ministerie van onderwijs: meer dan 25 procent van de juffen en meesters op basisscholen en docenten op middelbare scholen neemt binnen 3 jaar afscheid van hun vak. “Dat zijn allemaal mensen die een vakopleiding hebben gedaan. Zij hebben ervoor gekozen onderwijzer te worden, hebben er vaak vier jaar voor gestudeerd en als ze dan besluiten te stoppen, dan gaat er iets niet goed bij werkgevers”, concludeert arbeidsmarktdeskundige Ronald Dekker. De vele administratieve taken waar docenten mee te maken hebben doen hen vaak de das om, denkt hij.

Lesgeven en kennis overdragen

Leerkrachten zijn de onderwijswereld ingestapt om kinderen les te kunnen geven en kennis over te dragen, maar door alle administratie,  oudermanagement, verplichte toetsingen en andere taken waar ze niet voor hebben gekozen, neemt de werkdruk toe. En het werkplezier verdwijnt.

Er is in principe ruimte om medewerkers aan te nemen die de administratielast op zich nemen. Dat is iets wat schooldirecteuren zouden moeten doen, maar ook hieraan is een groot tekort. Inmiddels staan er meer dan 850 vacatures open voor schoolleiders.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky