Ziekteverzuimcijfers van onderwijspersoneel gepubliceerd

Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1 procentpunt gedaald naar 5,3 procent respectievelijk 6,1 procent. VOION heeft de verzuimcijfers van 2021 gepubliceerd en ook meteen uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken. Dat meldt VOION. 

De coronapandemie die begin 2020 startte, drukte ook in 2021 nog een stempel op het onderwijs. Coronamaatregelen bepaalden in 2021 nog een groot deel van de werkomstandigheden van het onderwijzend personeel. Alhoewel er ook sprake was van enige gewenning hadden corona en de voortdurende maatregelen ook in 2021 nog invloed op de werkdruk. Dat is ook de voornaamste risicofactor voor ziekteverzuim. 

Verzuimcijfers 

In het rapport Verzuimcijfers VO 2021 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels – en schoolkenmerken. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk