Prof. dr. Ien van de Goor benoemd als bijzonder hoogleraar bij Tilburg University

Prof. dr. Ien van de Goor is met ingang van 1 augustus benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’ aan Tilburg University. In deze leerstoel staat het genereren van wetenschappelijke kennis met en voor de dagelijkse praktijk van de publieke gezondheid centraal. De leerstoel is gevestigd door de drie GGD-en in Noord-Brabant en ondergebracht bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo, Tilburg University. Ook het RIVM en het PON & Telos zijn onderdeel van deze academische werkplaats. Dat meldt Tilburg University.

Er zijn grote maatschappelijke opgaven op het gebied van volksgezondheid, zoals de toenemende zorglast door chronische aandoeningen, het groeiende aantal thuiswonende ouderen met complexe  problematiek en de toenemende mentale druk op jongeren en jongvolwassenen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn al jaren onverminderd groot en mensen in kwetsbare omstandigheden profiteren onvoldoende van individueel gerichte gezondheidsbevordering en preventie. Om voor mensen in achterstandsposities een verschil te maken, is een collectieve benadering nodig, gericht op de hele bevolking en over domeinen heen. Aangrijpingspunten voor het verbeteren van volksgezondheid liggen vaak in onze leefomgeving, klimaat, onderwijs en werk.

Sociale en fysieke omstandigheden 

Het onderzoeksprogramma van de leeropdracht bevat inhoudelijke thema’s benaderd vanuit een collectieve en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Denk aan de sociale en fysieke omstandigheden waarin kinderen en volwassen opgroeien en leven in wijken en gemeenten, kansenongelijkheid in onderwijs en werk, armoede en schuldenproblematiek en de lange termijn impact van de coronapandemie.

Wetenschappelijk onderzoek 

Binnen deze leerstoel is extra aandacht voor de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt in co-creatie met verschillende stakeholders uit de publieke gezondheidspraktijk uitgevoerd en gedeeld, waardoor aansluiting van kennis met de praktijk wordt geborgd. 

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Tilburg University