Anne Marie Weggelaar benoemd als bijzonder hoogleraar Tilburg University

Tilburg University benoemt dr. Anne Marie Weggelaar MCM als bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie in de Zorg. De belangrijkste vraag voor deze leerstoel is hoe innovatie van de topklinische zorg tot een wezenlijke transformatie van het zorgstelsel kan leiden. De leerstoel is gevestigd door de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dat meldt Tilburg University. 

Het onderzoek van deze leerstoel richt zich op innovatie zowel op het gebied van organisatie van de sector, technologische als sociale innovatie. Anne Marie zal de komende jaren samen met promovendi onderzoek doen naar het succes van zorgnetwerken, de invloed van cultuur en gedrag van zorgverleners en zorgbestuurders op transformatie en op en de rol van (technologische) innovatie bij zorgtransformatie.

Transformatie 

Anne Marie Weggelaar: “Transformatie is een inspirerend wetenschappelijk vakgebied in ontwikkeling. Echte transformatie, wezenlijke verandering, vraagt om herbezinning van mensen op hun handelen en context. Daaraan wil ik mijn steentje bijdragen. Vanuit mijn ervaring in diverse zorgorganisaties en onderzoeksprojecten, zie ik kansen voor transformatie ondersteund met digitale en technologische innovatie, ketensamenwerking en de ontwikkeling van (nieuwe) zorgprofessionals. Ik hoop een waardevolle bijdrage te leveren aan zorgtransformatie in de samenwerking met de 27 STZ ziekenhuizen.”

Wetenschappelijke kennis 

Met de bijzondere leerstoel beogen Tilburg University en de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over innovaties en zorgtransformatie. De leerstoel is geplaatst binnen het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Tilburg University