Onderzoek: Docenten voortgezet onderwijs ervaren veel ongewenst gedrag

Docenten in het voortgezet onderwijs ervaren veel ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega's en leidinggevenden. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies op basis van een onderzoek onder meer dan duizend docenten.

Het ongewenste gedrag dat het vaakst voorkomt is verbaal geweld of intimidatie door leerlingen, zoals schelden of beledigen. 39 procent van de ondervraagde docenten had daar het afgelopen jaar mee te maken. Ook ouders gingen over de schreef. Zo had een kwart van de docenten te maken met ouders die hen voortdurend veroordeelden, bekritiseerden of ten onrechte beschuldigden.

Fysiek geweld 

Een veel kleiner deel van de docenten (6 procent) maakte mee dat leerlingen fysiek geweld gebruikten, bijvoorbeeld duwen, schoppen of slaan. En 9 procent van de leraren werd onder druk gezet door ouders, bijvoorbeeld om hun kind over te laten gaan of een beter cijfer of schooladvies te geven.

Veiligheid 

Desondanks zeggen verreweg de meeste leraren op het vmbo, havo of vwo zich veilig te voelen op school. Wel meldt een derde van de leraren dat hun gevoel van veiligheid de afgelopen jaren minder is geworden. Een op de twaalf leraren (8 procent) voelt zich niet veilig. Die docenten geven daarbij vaak aan dat zij zich niet gesteund voelen door de schoolleiding, zo meldt DUO.

Geen melding 

Uit het onderzoek blijkt verder dat zulke incidenten op school niet altijd wordt gemeld. Een derde van de docenten meldt ongewenst gedrag van leerlingen niet, en bijna een kwart meldt het niet als ouders zich misdragen. Ook wangedrag van collega's wordt in de helft van de gevallen niet gemeld en dat van leidinggevenden zelfs in twee derde van de gevallen niet. Overigens zeggen de docenten die misdragingen wel gemeld hebben dat hun melding niet altijd leidt tot een oplossing waar zij tevreden over zijn.

Door: ANP