Jaarverslag CvTE met interviews en terugblik tweede coronajaar gepubliceerd

In het jaarverslag 2021 kijken verschillende mensen die voor het College voor Toetsen en Examens werkzaam zijn terug op het tweede coronajaar. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. 

De centrale examens voortgezet onderwijs gingen in tegenstelling tot in 2020 door, maar wel in aangepaste vorm. Ook de Centrale Eindtoets werd weer afgenomen. 

Examen 

In het mbo werden de afnameperiodes maximaal verruimd, zodat instellingen zo veel mogelijk de kans hadden om hun studenten examen te laten doen. Voor de Staatsexamens vo was het wederom een intensief jaar en ook bij de Staatsexamens Nt2 moesten aanpassingen worden gedaan om kandidaten zo veilig en verantwoord mogelijk examen te laten doen.

Onze verhalen 

In het jaarverslag 2021 van het College voor Toetsen en Examens blikt collegevoorzitter Pieter Hendrikse samen met collegelid Andrea Kaim-Lamers terug op 2021. Ook komen verschillende mensen aan het woord die betrokken zijn bij het werk. Daarvoor maakten ze gebruik van interviews die in 2021 verschenen in de rubriek Onze verhalen.

Hoofdstukken 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving per sector van de geboekte resultaten in 2021. De financiële en personele rapportage over 2021 vormt hoofdstuk 3. 

Door: Nationale Onderwijsgids