RED Team Onderwijs reikt onderwijsmanifest uit aan Tweede Kamer

In de complexe crisis waarin het onderwijs zich al meer dan twintig jaar bevindt – met een toenemend lerarentekort en dalende prestaties – heeft het RED-Team Onderwijs het initiatief genomen om een onderwijsmanifest op te stellen met als doel de bewindvoerders en beleidsmakers te adviseren over hoe zij het funderend onderwijs (po en vo) - de basis van een gezonde democratisch samenleving en economie - weer op orde kunnen brengen. Dit meldt RED-Team Onderwijs.

Het manifest ‘Breng de basis op orde. Stel de leraar, het leren en het lesgeven centraal’ bestaat uit een korte samenvatting van de crisis en 10 adviezen die in het manifest worden gemotiveerd op basis van wetenschappelijke kennis en kennis van de onderwijspraktijk die het RED Team Onderwijs jarenlang heeft opgedaan. De analyse en adviezen geven inzicht in de huidige malaise en bieden concrete richtlijnen om het Nederlandse funderend onderwijs weer op het niveau te brengen dat hoort bij een van de welvarendste landen in de wereld.

Gevraagd en ongevraagd adviezen geven 

Het RED-Team Onderwijs analyseert de problemen in het onderwijs en beoordeelt nieuwe plannen, maatregelen en wetgeving met een groene (doen!), gele (ja, maar ...) of rode kaart (niet doen!). De leden van het team zijn afkomstig uit de wetenschap en de onderwijspraktijk en laten via allerlei kanalen regelmatig hun kritiek op het onderwijsbeleid horen. Doordat de crisis in het onderwijs verergert en de meeste plannen, maatregelen en wetten in de afgelopen twintig jaren weinig hebben uitgehaald, besloten zij in februari 2021 hun krachten en expertises te bundelen in een team dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan politici, beleidsmakers en bestuurders.

Leden van het kernteam 

De leden van het kernteam zijn: Sarah Bergsen (schoolleider bo), Anna Bosman (hoogleraar pedagogiek en lerarenopleider), Sezgin Cihangir (directeur Nederlands Mathematisch Instituut), Jan Drentje (schoolleider, leraar), Ton van Haperen (docent vo, lerarenopleider), Paul Kirschner (emeritus-hoogleraar onderwijspsychologie), Jaap Scheerens (emeritus-hoogleraar onderwijsorganisatie en -management), Gert Verbrugghen (docent Engels vmbo) en Theo Witte (vakdidacticus en lerarenopleider).

Door: Nationale Onderwijsgids