Op Nederlandse universiteiten is nu een kwart van de hoogleraren vrouw

Een kwart van de hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten is vrouw. Het percentage vrouwen in deze functie steeg het afgelopen jaar van 24,2 naar 25,7 procent. Twintig jaar geleden, toen het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) werd opgericht, was maar 6,5 procent vrouw. Dit meldt de NOS. 

Het LNVH, die een onderzoek deed naar vrouwelijke hoogleraren, spreekt van een mijlpaal. Begin 2020 vroeg het netwerk aan universiteiten om streefcijfers van de periode 2020-2025 op te stellen. Als die cijfers gehaald worden dan is in 2025 één op de drie hoogleraren een vrouw. In 2040 kan de man-vrouwverhouding gelijk zijn.

Tijdelijk contract en salaris lager

Vrouwelijke wetenschappers werken wel vaker op een tijdelijk contract dan mannen. Dit geldt ook voor hoogleraren. Vrouwelijke hoogleraren worden gemiddeld wel iets meer uren ingezet dan hun mannelijke collega’s (0,87 fte tegen 0,84 fte), maar worden qua salaris lager ingeschaald. 

Door: Nationale Onderwijsgids