Algemene Onderwijsbond: 'Geen nieuw geld voor onderwijs is een grove schande'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageert woest op de plannen die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft bekendgemaakt. "Een gotspe" noemt voorzitter Tamar van Gelder de overheidsbegroting voor het komende jaar. "Doen alsof je niet kiest en wel geld voor veiligheid en wonen reserveren en geen nieuw geld voor onderwijs, is een grove schande", is haar eerste reactie. "Ik kan het de collega’s niet uitleggen en ik wil het ook niet meer uitleggen."

Van Gelder benadrukt nog eens dat klassen te vol zijn en leerkrachten te weinig tijd hebben voor hun leerlingen en studenten. "Iedereen weet dit en toch wordt het onderwijs weer overgeslagen." Dat noemt ze "een domme keuze".

Extra geld lerarentekort

De AOb hoopt dat in de kabinetsformatie wel extra geld zal worden uitgetrokken om bijvoorbeeld het lerarentekort tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan gaat de bond zich "beraden op acties".

Opleiden van vakmensen 

Dat het kabinet wel investeert in extra woningbouw en de energietransitie vindt de bond op zich wel begrijpelijk. "Maar daar zijn vakmensen voor nodig: van architecten tot bouwvakkers, van IT’ers tot installateurs. Die vakmensen moeten opgeleid worden, en daar hebben we als BV Nederland toch echt leraren voor nodig." Zonder onderwijs blijft het volgens de AOb bij "mooie woorden".

Door: ANP