Tim Akkerman trapt Maand van de Veilige Schoolomgeving af met liedje "Wij gaan weer naar school"

Gisteren hebben Tim Akkerman, Robert van Asten (Wethouder Mobiliteit van de gemeente Den Haag) en Astrid Homan (Programmamanager van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland op basisschool RKBS De Fontein in Wateringseveld, Den Haag, het officiële startsein gegeven voor de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Tim Akkerman gaf de leerlingen van de school hierbij de primeur van zijn liedje “wij gaan weer naar school”. Dit meldt ROV Zuid-Holland.

Tijdens haar openingswoord benadrukte adjunct-directeur Coralie van der Sijs dat aandacht voor veilig verkeer heel belangrijk is. Robert van Asten blikte op deze eerste schooldag nog even terug op de schoolvakantie, en riep de leerlingen op om lekker te komen lopen en fietsen naar school. Astrid Homan legde uit, dat de Maand van de Schoolomgeving door heel veel mensen en organisaties wordt georganiseerd, om samen zoveel mogelijk aandacht voor de veiligheid van kinderen in de schoolomgeving te vragen.
 

Waarom een Maand van de Veilige Schoolomgeving”

Scholieren zijn kwetsbaar in het verkeer, en zeker in de eerste maand van het schooljaar worden ze relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Het is dus belangrijk om in deze periode zowel bij scholieren en ouders zelf als bij medeweggebruikers en andere betrokkenen aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Daarom organiseren het ROV, de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland, Leer in het Verkeer en de maatschappelijke organisaties VVN, ANWB, de Fietsersbond en TeamAlert dit jaar voor het eerst de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Door samenwerking aan diverse activiteiten willen de partners bereiken, dat de aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving wordt versterkt bij zowel de direct betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten, andere weggebruikers en gemeenten) als de organisaties die daar verder aan kunnen bijdragen. Het gaat hierbij zowel om infrastructurele maatregelen als om verkeerslessen en campagnes.
 

Activiteiten

Er vinden de hele maand september activiteiten plaats in veel gemeenten. Campagnes als onze scholen zijn weer begonnen van VVN en wij gaan weer naar school van Leer in het Verkeer maken hier onderdeel van uit, maar ook de jaarlijkse SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek, dit jaar van 13 tot en met 17 september. Verder worden verkeerslessen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs tijdens de maand in de schijnwerpers gezet, en worden op sommige plaatsen infrastructurele aanpassingen in de schoolomgeving gepresenteerd. 
 

Iedereen elke dag weer veilig thuis: Maak een punt van nul

De Maand van de Veilige Schoolomgeving maakt onderdeel uit van de aanpak Maak een punt van nul. Het ROV wil, dat verkeersveilig gedrag de norm wordt in Zuid-Holland, zodat iedereen elke dag veilig thuis komt. Daarom roept het bureau iedereen -samen met haar- een punt te maken van nul. Nul staat hierbij voor nul verkeersslachtoffers.
 
Door: Nationale Onderwijsgids