51 docenten ontvangen een Promotiebeurs voor leraren

51 docenten hebben een Promotiebeurs voor leraren ontvangen. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Dit meldt NWO.

Het budget van de vervallen najaarsronde van 2020 is aan deze zeventiende ronde toegevoegd. Het aantal aanvragen en toekenningen is daardoor verdubbeld. Eenenvijftig laureaten hebben een Promotiebeurs voor leraren ontvangen.
 
De Promotiebeurs voor leraren is een wetenschapsbreed programma. De onderwerpen van de gehonoreerde aanvragen lopen uiteen van natuurwetenschappelijk redeneren met interactieve diagrammen in het primair onderwijs, vertrouwen in algoritmes, het Amsterdamse uitgaansleven tijdens de Duitse bezetting in 1940-1945 tot de ontwikkeling van zelfregulerend leren bij vmbo-leerlingen.
 
De aanvragers van de toegekende onderzoeken gaan de komende vijf jaar onderzoek doen, dat uiteindelijk leidt tot een promotie.
 

Wie kan aanvragen?

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksvoorstel indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij.
 
Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van hun onderwijstaken om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.
 
De Promotiebeurs voor leraren is gestart in 2011. Inmiddels zijn al vele leraren gepromoveerd met een Promotiebeurs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids