Creatief lespakket voor de Kinderboekenweek 2021: 'Worden wat je wil'

De Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober. Kunstgebouw heeft hiervoor een gratis lespakket ontwikkeld met inspirerende lessen voor alle groepen op de basisschool rond het thema ‘Worden wat je wil’. Dit meldt Kunstgebouw.

In elke les staat een kinderboek centraal uit de thematitels van het CPNB:
Groep 1-2: Dit is voor jou – Beroep: kunstenaar
Groep 3-4: Tim de kleine boswachter – Beroep: boswachter
Groep 5-6: Baas van de wereld – Beroep: baas van de wereld
Groep 7-8: Rekenen voor je leven – Beroep: leraar
 
De lessen vormen samen een project voor de hele school dat niet alleen draait om het plezier in lezen, maar ook om het benutten van de eigen creativiteit en verbeeldingskracht. 
 
Het lespakket inclusief instructiefilmpjes vind je vanaf 30 augustus op www.kunstgebouw.nl/wordenwatjewil. Het lespakket wordt aangeboden door Kunstgebouw, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio en Filmhub Zuid-Holland.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids