Geld voor arbeidsmarkttoelagen op achterstandsscholen toch beschikbaar

Het kabinet heeft besloten de extra bekostiging van achterstandsscholen voor arbeidsmarkttoelagen door te zetten, ondanks eerdere bezwaren vanuit de VO-raad, PO-Raad en vakbonden. Met deze maatregel wil het kabinet de arbeidsmarktpositie op deze scholen tijdelijk verbeteren. Dit melden de VO-raad en VOS/ABB.

De arbeidsmarkttoelage van 375 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld voor scholen met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Met de toelage zou het lerarentekort op deze scholen kunnen worden verkleind.
 

Bezwaar

Eerder hebben VO-raad, PO-Raad en vakbonden bezwaren geuit tegen deze maatregel. Het lerarentekort is structureel en strekt zich uit over de gehele sector. Daarom zijn structurele en generieke investeringen nodig, gaven zij aan.
 

Cao-afspraak

Slob vindt echter dat de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsbonden nog voor de zomervakantie een cao-afspraak hadden moeten maken over hoe deze arbeidsmarkttoelage wordt ingezet. De raden geven aan dat de schoolbesturen zelf afspraken kunnen maken over de besteding van dit geld; een speciale cao-afspraak is daarom niet nodig.
 
Slob is het daar niet mee eens, maar geeft aan dat nu het belangrijkste is dat “het personeel op scholen met extra uitdagingen, die de meeste moeite hebben met het lerarentekort, ook extra kan worden beloond”, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Door: Nationale Onderwijsgids