Week 22: niet alle scholen willen open en twijfels over miljardenplan NPO

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Tientallen meldingen over middelbare scholen die niet volledig open willen

De Inspectie van het Onderwijs heeft al tientallen meldingen gekregen over middelbare scholen die niet van plan zijn om deze of volgende week hun deuren weer volledig te openen. Die gaat in zulke gevallen eerst in gesprek met de schooldirectie. "We gaan na in hoeverre sprake is van overmacht, want dat zou natuurlijk kunnen." Als bijvoorbeeld een groot deel van het personeel ziek thuiszit, kan een school niet aan het onmogelijke worden gehouden. Hoeveel scholen ook volgende week nog niet tot volledige heropening willen overgaan, is niet duidelijk.
 

Dinsdag: Aantal leerlingen per leraar neemt iets af, maar juist toe in grote stad

Het gemiddeld aantal leerlingen per basisschoolleraar is in vijf jaar tijd gedaald met 3,2 procent. Het aantal leerlingen per leraar wordt minder en de druk op docenten lijkt daarmee iets af te nemen. In de gemeenten met de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is het aantal leerlingen per leraar juist toegenomen. Volgens de meest recente data geeft een Nederlandse basisschoolleraar les aan gemiddeld 18,1 leerlingen: een daling ten opzichte van vijf jaar eerder. Toen stond de leerling-leraarratio nog op 18,7 leerlingen per leraar.
 

Woensdag: Ministeries hadden grote twijfels over miljardenplan tegen leerachterstanden

Binnen verschillende ministeries waren dit voorjaar grote twijfels over de opzet en effectiviteit van het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee het kabinet de leerachterstanden als gevolg van de lange schoolsluitingen wilde aanpakken. "Algeheel beeld: plan te omvangrijk en langdurig en te weinig creatief, getuigt te weinig van urgentiegevoel. Men is er nog niet van overtuigd dat dit gaat helpen om het serieuze probleem (dat erkend wordt) het hoofd te bieden.” Binnen het ministerie van Onderwijs zelf werden vraagtekens gezet bij de vrijheid die scholen zouden krijgen om het geld te besteden. "We weten dat scholen achterstandsmiddelen vooral willen besteden aan kleinere klassen en onderwijsassistenten, bepaald niet de meest kosteneffectieve interventies.”
 

Donderdag: KidsRights: kind gebruiken als middel om ouder thuis te houden is slecht beleid

Nederlands beleid om scholen te sluiten om zo ouders thuis te houden, geldt internationaal als een zeer slecht voorbeeld. Ook de coronarichtlijnen vanuit het VN-Kinderrechtencomité zijn niet gevolgd. De jeugd heeft geen enkele prioriteit gekregen in het Nederlandse coronabeleid, aldus KidsRights. Volgens de organisatie hebben kinderen door het sluiten van de scholen leerachterstand opgelopen. Ook zijn er negatieve gevolgen voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
 

Vrijdag: Onderwijsinspectie onderzoekt sociale veiligheid in kunst- en modeopleidingen

De Inspectie van het Onderwijs start een themaonderzoek naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding zijn verschillende casussen en signalen over een onveilig leer- en werkklimaat bij opleidingen in met name de kunst- en modesector. “We zien in de signalen dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren. Maar ook bang zijn om misstanden te melden, omdat de studies en werkomgeving klein zijn. Waar iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids