Slob: 50 procent testbereidheid op scholen is voldoende

Als slechts de helft van de leerlingen en leraren zichzelf twee keer per week test op corona, beperkt dat de risico's op verspreiding van het virus binnen de schoolmuren al voldoende. Dat zei minister Arie Slob van Onderwijs donderdag in de Tweede Kamer. Middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open. Wel moeten leerlingen en leraren op advies van het Outbreak Management Team twee keer per week een zelftest doen.

Meerdere onderwijsbonden schreven in een brief aan de Kamer dat ze zich zorgen maken over het naleven van dat advies. Volgens de bonden kan het testen niet worden afgedwongen en ook niet volledig gecontroleerd worden. "Dit baart ons grote zorgen."

Slob stelt dat "als er in ieder geval zo'n 50 procent deelname is" aan het zelftesten, er onder docenten niet meer besmettingen zullen zijn dan nu. Hij baseert zijn uitspraak op de uitkomst van pilots onder leiding van het UMC Utrecht met zelftesten op middelbare scholen. De onderzoeken zijn volgens de minister in maart gedaan, toen het landelijke besmettingscijfer nog veel hoger was dan nu.

Maximale deelname

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop vroeg zich naar aanleiding van de uitspraken van de minister af of de bereidheid tot testen niet afneemt als maar de helft mee hoeft te doen voor het gewenste resultaat. Hij kon zich voorstellen dat leerlingen bij zichzelf denken: "er zijn genoeg anderen die dat ook kunnen doen om die 50 procent te halen".

Volgens Slob moeten scholen zich "richten op maximale deelname". Ook het bereiken van 50 procent testbereidheid is volgens hem "een opgave. Dus we moeten er echt wel hard aan werken om dergelijke percentages te bereiken."

Draagvlak

D66-Kamerlid Paul van Meenen is blij dat het voortgezet onderwijs weer open kan. Maar hij concludeert uit het gebrek aan draagvlak onder leerkrachten dat het onderwijsveld bij dat besluit niet is betrokken. Hij neemt dat Slob kwalijk. "Je moet echt goed je best doen als minister om een brief van alle vakbonden te krijgen die zeggen dat dit te vroeg komt."

Een geïrriteerde Slob liet weten dat hij doorlopend in gesprek is met alle partijen in het onderwijs. Een verzoek van Van Meenen aan de minister om alsnog het gesprek aan te gaan en de verplichting van scholen om op 7 juni open te gaan tot die tijd op te schorten, kreeg alleen steun van de SP en Volt.

Door: ANP