CBS: Jonge flexwerkers met bijbaan in horeca flink geraakt door coronacrisis

Eind 2020 waren er 38 duizend mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexwerknemers. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen is wel gegroeid. Er waren eind 2020 vooral minder mensen werkzaam in dienstverlenende beroepen. De teruggang is vrijwel geheel toe te schrijven aan beroepen die worden uitgeoefend in de horeca. Dit meldt het CBS.

Van het eerste op het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal werkenden met 173 duizend, een historisch sterke daling. In de loop van 2020 groeide de werkzame beroepsbevolking weer, maar dat gold niet voor het werk in dienstverlenende beroepen. In het vierde kwartaal van 2020 werkten in totaal 723 duizend mensen in een dergelijk beroep. Dat zijn er 93 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019. Het gaat vrijwel geheel om een daling van het aantal mensen die werkzaam zijn als kelner, barpersoneel of keukenhulp. Andere beroepsklassen groeiden juist. In het onderwijs kwamen er in het vierde kwartaal van 2020 9000 werkenden bij.
 
De krimp van het aantal werkenden met een dienstverlenend beroep hangt samen met de aard van de verschillende lockdowns. Hierdoor raakten in 2020 niet alleen meer mensen zonder werk dan in de jaren ervoor, ook de instroom daalde. Vanwege het sluiten van onder meer cafés en restaurants eind maart en opnieuw half oktober, had het weinig zin om werk te zoeken als kelner of keukenhulp. In andere beroepen, zoals in de transport en logistiek, raakten na maart 2020 ook relatief veel mensen zonder werk, maar daar viel de instroom in werk minder ver terug dan in de dienstverlenende beroepen.
 

Jongeren vaker buiten beroepsbevolking

Doorgaans zijn naar verhouding veel jongeren werkzaam in de dienstverlenende beroepen, bijvoorbeeld in een bijbaan naast de opleiding of studie. Het aantal mensen tot 25 jaar met werk lag eind vorig jaar dan ook lager dan voor de coronacrisis. Een deel werd werkloos en een deel, jongeren die niet op zoek gingen naar werk, viel buiten de beroepsbevolking. Tijdens de horecasluiting had het immers weinig zin om te zoeken naar werk in de horecaberoepen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids