'Lerarentekort komt vooral door op te lossen mismatch op de arbeidsmarkt'

Maak gebruik van private partijen, als uitzendbureaus, om leraren te vinden én te houden, Dat zegt Suzanne von der Dunk, directeur Onderwijs van Randstad Nederland in Trouw. Zij denkt dat het lerarentekort vooral een gevolg is van een mismatch op de onderwijsarbeidsmarkt. Dit meldt Trouw.

Volgens Von der Dunk is er wel een lerarentekort, maar komt dit voornamelijk door een mismatch op de arbeidsmarkt. “Er zijn voldoende werknemers die willen en kunnen werken in het onderwijs. Maar dat bestaande potentieel wordt onvoldoende benut. Dat moeten we sectoroverstijgend oplossen.”
 
Von der Dunk pleit in Trouw ervoor om bij de uitrol van het Nationaal Plan Onderwijs gebruik te maken van de kennis en infrastructuur van private partijen als uitzend- en detacheringsbureaus. Daar zit de kennis wat betreft het werven en selecteren van de juiste mensen, aldus Von der Dunk.
 

Neem docenten serieus

Goed werkgeverschap is hierin essentieel, volgens Von der Dunk. “Neem docenten serieus. Maak gebruik van hun creativiteit, flexibiliteit en ambities. Dat heeft echt niet alleen met salaris te maken.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids