Week 49: meer meldingen discriminatie en leraren willen langere kerstvakantie

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo werd bekend dat het aantal discriminatiemeldingen in het hoger onderwijs fors zijn gestegen, vraagt een kwart van de rechthebbende studenten geen aanvullende beurs aan en wil twee derde van de leraren een verlenging van de kerstvakantie. 

Maandag: Discriminatiemeldingen op hogescholen en universiteiten fors gestegen

Bij de veertien grootste universiteiten en twaalf grootste hogescholen van Nederland zijn vorig jaar 170 meldingen van discriminatie gedaan, zowel door studenten als medewerkers. Dat zijn er flink meer dan in 2018 (142) en 2017 (104). De Universiteit van Amsterdam is met 22 meldingen de ‘koploper’.

Dinsdag: Eerste Nederlandse rechtszaak over coronamaatregelen in het onderwijs

Deze week vond de eerste Nederlandse rechtszaak over de coronamaatregelen in het onderwijs plaats. Stichting Protect Everybody en een aantal actiegroepen eisen aanvullende maatregelen op scholen, het tijdelijk opschorten van de leerplicht en het vrijgeven van meer informatie over de risico’s van het coronavirus voor kinderen.

Woensdag: Te weinig voorlichting? Studenten vragen gratis aanvullende beurs vaak niet aan

Het Centraal Planbureau maakte deze week bekend dat een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een aanvullende beurs deze niet aanvragen. Een deel van deze studenten maakt echter wel gebruik van leenfaciliteiten van DUO. Volgens Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, komt dit door een gebrek aan voorlichting, waardoor studenten niet weten dat ze mogelijk recht hebben op een beurs.

Donderdag: ‘Twee derde van de leraren wil verlenging kerstvakantie’

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat twee derde van de leraren in het primair en voorgezet onderwijs wil dat de naderende kerstvakantie met een week wordt verlengd. Onder ouders heerst meer verdeeldheid over het plan. De helft van de ouders ziet een langere vakantie niet zitten.

Vrijdag: ‘Noodvoorziening toeslagaffaire zou niet naar ouders maar naar schuldeisers gaan’

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft tijdens de verhoren over de kinderopvangtoeslag voorkomen dat de noodvoorziening van 500 euro en een eenmalige gift van 750 euro die zou worden uitgekeerd aan gedupeerde ouders niet bij hen terecht zou komen. Het uitgekeerde geld dreigde direct naar de schuldeisers overgemaakt te worden in plaats van de gedupeerde ouders zelf.

Door: Nationale Onderwijsgids