Ewoud van der Weide uit Rien verkozen tot ‘Duurzame Docent 2020’

Ewoud van der Weide (28) uit Rien is meester van groep 7 en 8 van basisschool It Bynt in Winsum, Friesland. Hij is verkozen tot Duurzame Docent van het jaar in het primair onderwijs vanwege zijn grote betrokkenheid bij het project Greidhoeke Goes Onderwijs. Dit meldt Leeuwarder Courant. 

Het inmiddels afgeronde Greidhoeke Goes Onderwijs was een project waarmee leerlingen onderzoek deden naar de teloorgang van de grutto in Friesland. Voor dit project werkte It Bynt samen met drie andere scholen: de Romte in Itens, de Stjelp in Baard, en de Opslach in Wommels. “In dit project leerden jouw leerlingen veel over hun eigen, lokale omgeving en de biodiversiteit die onze wereld rijk is”, aldus het juryrapport. De jury was vooral te spreken over hoe Van der Weide zijn leerlingen zelf aan de slag liet gaan met duurzame vraagstukken. Greidhoeke Goes Onderwijs is al eerder in de prijzen gevallen, en won onder andere de Friese Onderwijsprijs.

Zelf blijft Van der Weide erg nuchter onder de aandacht: “Ik ben niet een typische wereldverbeteraar, die alleen maar biologisch eet en elektrisch rijdt, hoor.” Vanavond krijgt hij officieel de prijs uitgereikt in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

Door: Nationale Onderwijsgids