De Week van Burgerschap 2020 is begonnen en heeft als thema ‘Het gezin’

Van 18 tot en met 22 is het de Week van Burgerschap en dit jaar is het thema ‘Het gezin.’ Burgerschap is een verplicht vak in het onderwijs en is een domein dat verschillende aspecten kent, waaronder het gezin. Kwintessens ondersteunt leraren met burgerschapslessen die aansluiten bij het thema van de Week van Burgerschap. Nu kinderen thuisonderwijs krijgen, spelen ouders een extra grote rol bij de opvoeding. Dit meldt Kwintessens uitgeverij.

Het thema ‘Het gezin’ omvat diverse onderwerpen, zoals het eigen gezin van een kind, wat een kind in een gezin meekrijgt van normen en waarden, van ideeën over het geloof en van overtuigingen en politiek. 
 
Burgerschapsonderwijs heeft onder meer tot doel om kinderen op te voeden tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers, die op een succesvolle manier kunnen bijdragen aan de complexe samenleving. In de opvoeding spelen ouders een grote rol, al helemaal in deze tijd waarin thuisonderwijs wordt gegeven.
 
Kwintessens ondersteunt leraren met tijdens de Week van Burgerschap met burgerschapslessen. Het doel van deze lessen is om kinderen te leren dat er veel verschillende gezinssituaties zijn. Deze situaties kunnen kinderen vervolgens et hun eigen situatie vergelijken. Daardoor ontdekken ze dat deze verschillen vaak de reden zijn voor verschillende meningen. Een belangrijk leerdoel is om hiervoor respect te krijgen.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids