Ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs

Schoolteams zijn in heel korte tijd overgegaan op het bieden van afstandsonderwijs. Dagelijks leren scholen hoe dit afstandsonderwijs zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven. Er worden online en fysiek al veel goede voorbeelden, instructies, kwaliteitskaarten en video’s gedeeld over hoe dit werkt en hoe afstandsonderwijs ingericht kan worden. Veel partijen werken samen en delen behulpzame instrumenten. Veel informatie wordt gebundeld op de website www.lesopafstand.nl. Hier vinden scholen en leraren informatie en tips over bijvoorbeeld connectiviteit en de vormgeving van onderwijs op afstand. Maar bijvoorbeeld ook over toetsen op afstand of digitale leermiddelen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Diverse aspecten van afstandsonderwijs

Er komt steeds meer goede informatie bij over digitale didactiek, pedagogiek en onderwijsorganisatie. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:
  • hoe leerlingen goed gevolgd kunnen worden;
  • hoe daar binnen het schoolteam over kan worden afgestemd;
  • hoe leerlingen op afstand gemotiveerd kunnen worden;
  • hoe een mentoraat op afstand vorm kan krijgen, hoe leerlingen kunnen samenwerken zonder dat ze in dezelfde ruimte zijn;
  • hoe op afstand gedifferentieerd kan worden tussen leerlingen.
 
De website wordt voortdurend geactualiseerd. Zo komen er steeds meer nieuwe handvatten beschikbaar. Verder is er een factsheet, speciaal voor het PO, waar u snel kunt zien waar u moet zijn als u opheldering wilt hebben over bepaalde kwesties.
 

Een loket voor al uw vragen

Iedere school is anders en kent eigen vragen en uitdagingen. Daarom is er sinds 6 april een centraal loket waar scholen terecht kunnen met specifieke vragen: lesopafstand.nl/loket. Het kan gaan over het vinden van de juiste hulpmiddelen, over praktische vragen over randvoorwaarden en toepassingen van ICT, maar ook over de organisatie van het onderwijsproces op afstand, didactiek en pedagogiek. Op die manier is er snelle ondersteuning op maat beschikbaar. Zo nodig kunnen experts u ook schriftelijk of telefonisch van onderbouwd advies voorzien.
 

Meer informatie in de brief

De minister gaat in zijn brief aan de schoolbesturen tevens in op een aantal andere punten, zoals het leggen van prioriteiten in het onderwijsaanbod, de rol van ouders, de rol van de inspectie en de handreiking die de PO-Raad, samen met SLO en leermiddelenmakers, heeft opgesteld. Als u de links in de brief aanklikt, komt u terecht bij nadere informatie over alle genoemde onderwerpen. Heeft u meer algemene vragen over onderwijs en kinderopvang tijdens de coronacrisis, kijk dan op de website van de Rijksoverheid en/of de website van de PO-Raad
 
Door: Nationale Onderwijsgids