Normal_docent__leraar__school__leerkracht

In het voortgezet onderwijs zal het lerarentekort in de komende jaren flink toenemen. Vooral in de exacte vakken, Frans, Duits en de klassieke talen worden problemen verwacht. Dat blijkt uit nieuwe prognoses van Centerdata die de onderwijsministers vorige week aan de Tweede Kamer stuurden. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

In het voortgezet onderwijs neemt, in tegenstelling tot het basis- en speciaal onderwijs, het lerarentekort nog flink toe. De verwachting is dat in 2024 er 1650 voltijdbanen zijn waarvoor geen leraar te vinden is. Dat aantal ligt nu op 850.
 
Permanente tekortvakken zijn informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek, gezondheidszorg & welzijn. Bij Duits, Frans en de klassieke talen wordt het lerarentekort ook steeds meer zichtbaar. Alleen bij gymnastiek, levensbeschouwing en kunstvakken is weinig te merken van problemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids