Normal_kleur__potlood__school

Er zijn vijf aspirant-opleidingsscholen voor het primair onderwijs begonnen in de regio’s Zeeland, Arnhem-Nijmegen, Alkmaar, Lelystad-Dronten en Leiden. Het aantal (aspirant) opleidingsscholen voor het primair onderwijs is daardoor gestegen naar 38 stuks. Dit meldt de PO-Raad. 

Opleidingsschool

In een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en een aantal schoolbesturen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo met elkaar samen. Een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk staat daarbij centraal. 
 

Samen opleiden en professionaliseren 

Er is een gedeelde visie over de doorgaande lijn van het opleiden en begeleiden van beginnende docenten en tevens het professionaliseren van huidige docenten. Vroegtijdige uitval kan worden tegengegaan door beginners op de juiste manier te begeleiden. ‘Samen opleiden en professionaliseren’ ondersteunt het terugdringen van het lerarentekort en de aantrekkelijkheid van het leraarschap.
 

Uitbreiding

Er is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 10.6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van deze opleidingsscholen. De scholen krijgen bijvoorbeeld financiering voor de inzet voor scholing en het begeleiden van de studenten in de scholen door schoolopleiders. de aspirant-opleidingsscholen krijgen drie schooljaren de tijd om zich te ontwikkelen. In het vierde jaar komt er vervolgens een toetsing. Wanneer de school positief beoordeeld wordt, wordt de aspirant-opleidingsschool definitief tot opleidingsschool benoemd. 
 
Meer informatie over de opledingsscholen is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids