Normal_science-1182713_1920

In het aangekondigde investeringsfonds zou expliciet geld moeten worden vrijgemaakt voor de alfa-, gamma- en medische-wetenschappen. Komende jaren worden tussen universiteiten tientallen miljoenen euro’s herverdeeld van onder meer de geesteswetenschappen naar bèta en techniek. De aangenomen Kamermotie van GroenLinks en D66 moet ervoor zorgen dat ook de alfa-, gamma- en medische-wetenschappen een impuls krijgen. Dit meldt GroenLinks.

De werkdruk in het hoger onderwijs is nu al torenhoog, vult GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld (onderwijs) aan: “Ik spreek regelmatig docenten op universiteiten en zij zeggen allemaal hetzelfde: we hebben nauwelijks nog tijd om onderzoek te verrichten vanwege de hoge studentenaantallen. Er moet geïnvesteerd worden in alle wetenschappen zodat baanbrekend onderzoek niet meer in de vrije tijd verricht hoeft te worden.” 
 
Uit een FNV-enquête onder 2.500 respondenten blijkt dat 78% procent van het personeel aan universiteiten doorwerkt in de weekenden en in de avonden. Bovendien geeft een ruime meerderheid van de 2.500 ondervraagden (59 procent) aan lichamelijke of psychische klachten te ondervinden als gevolg van de hoge werkbelasting.
 
Jan Paternotte, D66-Kamerlid hoger onderwijs en wetenschap, is mede-indiener van de motie. “Een belangrijk onderdeel van wetenschap bedrijven, is juist de wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Op alle vlakken, met alle studies. Met het investeringsfonds hebben we een extra mogelijkheid om weer te investeren in alle wetenschappen.”
 
Zonder extra investeringen zal de herverdeling van de universiteitsgelden op den duur een krimp veroorzaken bij de brede universiteiten. Hierdoor komt het onderzoek in deze wetenschappelijke gebieden verder onder druk te staan. Uiteindelijk stemden de voltallige oppositie en coalitiepartijen D66 en CDA in met de oproep om vanuit het investeringsfonds te investeren in de alfa-, gamma- en medische-wetenschappen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids