Normal_gespek_solliciteren_werk_baan_vergadering

Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs zijn in het derde kwartaal van dit jaar lichtelijk afgenomen. Eind september was het totaal aantal openstaande vacatures in Nederland opgelopen, maar in het onderwijs nam het aantal enigszins af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Andere bedrijfstakken met een banengroei waren de zorg en de bouwnijverheid.
 
Verder komt uit de cijfers naar voren dat het onderwijs de sector is die de laagste vacaturegraad kent met 14 vacatures per 1000 banen. Al jarenlang is de vacaturegraad het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Eind september waren er in deze bedrijfstak 66 vacatures op 1000 werknemersbanen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids