Logo_stichting-school-en-veiligheid-logo

Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe intervisietool ontwikkeld: het ‘Niet-pluisinstrument’. Hiermee kan de school in kaart brengen hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn van een leerling positief of negatief beïnvloeden. Dit meldt Stichting School & Veiligheid. 

Het is een situatie die veel docenten zullen herkennen: een leerling vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen. Het Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover. Het Niet-pluisinstrument is gratis te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl/nietpluis.
 

Opzet van het instrument

Het instrument bevat voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de leerling wordt aangemeld bij het zorgteam of dat de beschermende factoren voldoende zijn.
 

Theoretisch kader

Het tweede gedeelte van het Niet-pluisinstrument geeft een theoretische onderbouwing van de tool. De vragen en items om een leerling in kaart te brengen zijn gebaseerd op verschillende invalshoeken: life events, triggerfactoren, kwetsbaarheid & risicofactoren en veerkracht & beschermende factoren. Deze invalshoeken worden in het theoretisch kader nader verklaard en uitgewerkt.
 

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit wordt gedaan door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via websites, conferenties, trainingen en de helpdesk. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolprofessionals zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. Stichting School & Veiligheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids