Normal_leraar__docent__digibord__schoolbord__klas__klaslokaal__lokaal__leerlingen

De Tweede Kamer ziet graag meer mannelijke leraren voor de klas in het basisonderwijs. Momenteel is 85 procent van de leerkrachten vrouw en 15 procent man. De regeringspartijen en een groot deel van de oppositie hebben voor een motie van Denk gestemd, waarin onder meer staat dat een evenwichtigere man-vrouwverhouding een positief effect op de ontwikkeling van leerlingen heeft. Dit meldt de NOS.

Minister van Engelshoven gaf echter eerder aan dat de man-vrouwverhouding niet haar prioriteit heeft, wegens het grote lerarentekort. Toch wil de Kamer dat zij in het voorjaar van 2020 met een plan van aanpak komt. Het gebeurt vrijwel nooit dat een minister een motie uit de Kamer afwijst. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids