Normal_rss_entry-197796

Als het orthodox-joodse Cheider niet snel luistert naar de onderwijsinspectie, krijgt de school minder geld. Op de Amsterdamse school is al jaren van alles mis en het bestuur doet daar te weinig aan, vindt de inspectie.

De "sociale veiligheid" op de kleine school is en blijft in het geding, constateert de inspectie. Kinderen en personeel zijn niet voldoende beschermd tegen pesten, misbruik en ander wangedrag. Het bestuur vindt veiligheid wel belangrijk, maar weigert volgens de inspectie joodse regels en gebruiken aan de kant te schuiven als de veiligheid dat vraagt.

Ook is onduidelijk of de school de leerlingen wel op een goede manier voorlicht over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Verder is er te weinig inspraak voor ouders en andere betrokkenen.

Dat joodse wetten voorgaan op de Nederlandse voorschriften voor scholen, speelde het Cheider al eens parten toen een leraar zich aan een leerling vergreep. De school wilde toen geen aangifte doen.

Door: ANP