Normal_klimaat__groen__duurzaam

Vandaag ontvingen meer dan 3000 docenten in het primair onderwijs de eerste les Toekomstkunde. Het Wereld Natuur Fonds wil met dit nieuwe lesprogramma aan kinderen laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor de planeet. Dit meldt het Wereld Natuur Fonds.

Toekomstkunde is lesmateriaal voor groep 5 tot en met 8. Tijdens de lessen worden actuele onderwerpen rondom het klimaat, duurzaamheid, natuur en wilde dieren besproken.
 
Voor de zomervakantie is het concept op diverse basisscholen getest. Zowel docenten als leerlingen reageerden positief op de testlessen. Kinderen hadden veel vragen hadden over de huidige stand van de aarde, klimaatverandering en plasticvervuiling in de oceaan. Deze onderwerpen komen tevens naar voren in de lessen Toekomstkunde. 
 
Leerlingen kunnen de werkbladen zelfstandig maken. Hierdoor zijn docenten niet veel tijd kwijt met de uitleg of het nakijken. 
 
Leerkrachten in groep tot en met 8 kunnen zich hier gratis aanmelden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids