Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Het lerarentekort in Amsterdam bedraagt ruim 280 fulltime formatieplaatsen. De scholen lossen dit deels op door onbevoegde docenten voor de klas te zetten. Het gaat bijvoorbeeld om onderwijsassistenten, leraren in opleiding of mensen die bezig zijn zich om te scholen tot leraar. Daarmee worden zo’n 220 formatieplaatsen gevuld. Dit meldt Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

Voor de resterende formatieruimte van ruim 60 fulltime formatieplaatsen staan vacatures open. Volgens het BBO zijn dit vacatures die moeilijk in te vullen zijn, omdat de beperkte mogelijkheden om mensen te werven vrijwel uitgeput zijn. 
 
Het BBO meldt dat het scholen grote moeite kost om voor alle kinderen een docent voor de klas te hebben. In voorkomende gevallen is de enige oplossing het samenvoegen van groepen of het later opstarten van instroom-kleutergroepen. 
 
Het forse aantal onbevoegde leraren, die begeleiding nodig hebben, legt een grote druk op de vaste leerkrachten. Zij moeten hun aandacht verdelen en zij hebben minder tijd voor de kinderen in hun klas. 
Dit alles gaat volgens het BBO ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Ondanks de gezamenlijke inspanningen van de schoolbesturen en het gemeentebestuur van Amsterdam, liggen structurele oplossingen nog niet in het verschiet. De stappen die nu gezet worden zijn onvoldoende. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids