Normal_zweden__zweedsevlag

Het Stella Maris College in Meerssen stopt het komend schooljaar deels met het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan. Zowel leerlingen als docenten hebben problemen met het onderwijssysteem. Daarnaast is de school door de Onderwijsinspectie als ‘zeer zwak’ beoordeeld. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

In 2016 werd op het Stella Maris het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan ingevoerd voor leerlingen in de onderbouw van havo en vwo. Bij KED draait het om gepersonaliseerd leren met de docent in de rol van coach. De leerling kiest samen met de coach en andere leerkrachten de leerdoelen, het niveau en in welk tempo en op welke manier hij of zij die wil behalen. Klassikale lessen zijn er weinig.
 
Drie jaar later blijken leerlingen een grote leerachterstand te hebben. Ook ligt het ziekteverzuim onder docenten heel hoog met 15 procent. Daarbovenop komt in juni het oordeel van de Onderwijsinspectie: de havo wordt beoordeeld als zeer zwak en het vwo als onvoldoende. Daar lijken meerdere zaken aan ten grondslag te liggen: de schoolleiding is verdeeld over hoe het verder moet met gepersonaliseerd leren en door het hoge ziekteverzuim onder docenten was er te weinig ruimte om leerlingen goed les te geven en te coachen. Daarnaast, en dat is al langer een punt van zorg onder scholen die werken met Kunskapsskolan, werkt het digitale leerportaal niet naar behoren.
 
Al eerder schreef de AOb dat scholen niet onverdeeld enthousiast zijn over het leerportaal. Scholen moeten het portaal verder aanvullen om zo tot een gevarieerd en dynamisch onderwijsaanbod te komen. Maar fulltime werkende leraren hebben daar geen tijd voor, de inhoudelijke kwaliteit laat soms te wensen over en niet alle docenten zijn in de wieg gelegd voor lesontwikkelaar. De leerlingen vinden bovendien dat er teveel achter schermen gewerkt wordt. Zij prefereren meer afwisseling tussen scherm en boek.
 
Voor Stella Maris betekent dit alles dat de school weer regulier onderwijs gaat geven aan circa 300 leerlingen. Daarnaast krijgen zo’n 270 leerlingen een combinatie van reguliere en gepersonaliseerde lessen. De onderwijsinstelling wil in de komende jaren gaan werken aan het verbeteren van zowel het reguliere als het Zweedse onderwijs.
 
Stella Maris is niet de eerste school die (gedeeltelijk) stopt met Kunskapsskolan. Zo liet het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk in maart weten dat het roer wordt omgegooid. Ook de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van Heliomare besloten te stoppen met het Zweedse onderwijsconcept.
 
Door: Nationale Onderwijsgids