Normal_rss_entry-188708

Voor honderden scholen in het basisonderwijs dreigt dat zij het nieuwe schooljaar moeten beginnen zonder leerkrachten voor een deel van de klassen. De basisscholen komen op dit ogenblik zo’n 3500 leraren tekort, concludeert de PO-Raad op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek.

Het tekort aan onderwijzers is daarmee circa 5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Veel openstaande vacatures worden weliswaar de komende weken vervuld, maar de 300 ondervraagde schoolbesturen geven aan steeds moeilijker nieuwe leerkrachten te kunnen vinden. Een op de vier schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden voor de klas te zetten. Een deel van het tekort kan de komende weken alsnog worden weggewerkt, maar de scholen verwachten voor 1400 vacatures helemaal geen leraren te kunnen vinden.
 

Honderden miljoenen

Daarnaast is er een tekort aan schoolleiders en onderwijsondersteuners. "We missen nog 300 schoolleiders voor het nieuwe schooljaar, dat betekent dat een op de twintig basisscholen geen directeur heeft na de zomervakantie", zegt Rinda den Besten van de PO-Raad tegen BNR. "Dat betekent dat klassen worden samengevoegd, dat kinderen naar huis worden gestuurd en dat er onbevoegden voor de klas komen te staan." De kwaliteit van het onderwijs komt volgens haar hierdoor verder onder druk te staan, terwijl de werkdruk toeneemt.
 
De helft van de schoolbesturen verwacht komend schooljaar af en toe klassen naar huis te moeten sturen. Volgens onderwijsbonden, scholen en schoolleiders is er een noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig om het nijpende lerarentekort en de hoge werkdruk op de korte termijn aan te pakken.
 

Door: ANP