Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

Ongeveer 25.000 docenten, ondersteuners en schooldirecteuren zullen de komende twee jaar uit het onderwijs vertrekken. De meerderheid hiervan doet dit voordat de AOW ingaat. De voornaamste reden om eerder op te houden met het werk, is de hoge werkdruk. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Regioplan voerde een onderzoek uit onder werkende zestigplussers van de AOb in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Hieruit kwam naar voren dat veel leden graag eerder met pensioen zouden gaan, maar dat dit financieel gezien niet altijd haalbaar is. Veel docenten ervaren het werken als zwaar en kampen met klachten als een burn-out of hartklachten.
 
Volgens Liesbeth Verheggen, voorzitter van de AOb, laat het onderzoek zien dat het geven van onderwijs zwaar is: “De grote klassen, de problemen met passend onderwijs zorgen voor een hoge werkdruk. We moeten zuiniger worden op de mensen die tot hun pensioen blijven werken.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids