Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Kunnen we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken door binnen iedere school een schrijfacademie in te richten? Tijdens een bijeenkomst op initiatief van de Akademie van Kunsten wordt met sprekers en publiek besproken hoe een school een schrijfacademie, als plusprogramma Nederlands, kan inrichten. Dit meldt Akademie van Kunsten.

Een schrijfacademie is een plaats waar leerlingen essays leren schrijven, zich volledig kunnen onderdompelen in het werk van schrijvers zoals Vondel, Couperus, Wieringa, Palmen, Marsman of Isik, en waar leerlingen zich bijvoorbeeld kunnen verdiepen in hiphop, brievenromans, het nieuws en gedichten als alternatieve denkruimtes.
 
Tijdens de avond wordt onderzocht hoe een school zo’n schrijfacademie kan oprichten. Welk model is het meest geschikt en wat kan de rol van een landelijke schrijfacademie daarbij zijn? Drie docenten vertellen hoe zij een plusprogramma Nederlands al in de praktijk brengen, hoe dit uitwerkt voor hun leerlingen en hoe zij verder geholpen kunnen worden in het overbrengen van de rijkdom van onze Nederlandse taal.
 
Deze bijeenkomst is een initiatief van de Akademie van Kunsten, in het bijzonder Micha Hamel, om vanuit de makerskant mee te denken over de mogelijkheden om het vak Nederlands weer op de kaart te zetten. De avond is bedoeld voor vakdocenten Nederlands, leerlingen, wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en creatieve denkers, die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken.
 
De bijeenkomst vindt plaats op 3 juni van 19.00 tot 21.00 uur in Amsterdam. De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht via het aanmeldformulier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids