Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Het is bijna 1 maart, een spannende tijd voor veel leerlingen van groep 8 en hun ouders. Voor deze datum zullen zij van de meester of juf het schooladvies krijgen voor de middelbare school. Hoe komt het schooladvies eigenlijk tot stand. Hoe beoordelen leerkrachten wel niveau bij de leerling past? En wat vinden zij er eigenlijk van dat de coalitiepartijen de eindtoets weer naar voren willen halen? De Nationale Onderwijsgids zocht het uit.

Bij het formuleren van het schooladvies waren tot 2014 de resultaten van de eindtoets leidend, maar sinds het schooljaar van 2014-2015 is het oordeel van leerkrachten de leidraad voor het schooladvies. Er is in groep 8 nog wel een eindtoets, maar deze wordt pas afgenomen nadat leerlingen het schooladvies hebben ontvangen. De score op de toets kan nu alleen nog worden gebruikt om het advies van de leerkracht eventueel naar boven bij te stellen. 
 

Schooladvies docent of eindtoets?

 
Deze werkwijze staat nu ter discussie omdat er in de praktijk weinig van deze bijstelling terecht zou komen. Volgens de Onderwijsinspectie zouden schoolbesturen hun adviezen wel heroverwegen, maar desondanks niet of nauwelijks bijstellen. Om dit probleem  het hoofd te bieden, willen de regeringspartijen dat de eindtoetsresultaten weer meegenomen worden in het eerste advies.
 
Anne Floor Lanting sprak namens de Nationale Onderwijsgids met leerkrachten Angela Sijbring van Christelijke Dalton Basisschool Jonglaren, Liesbeth Pranger van Montessorischool Castricum en Mark Meijers van Basisschool De Oase in Utrecht. Zij vertellen hoe zij tot hun schooladviezen komen en wat ze van de plannen om de eindtoets toch weer een grotere rol toe te bedelen? 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids