Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Vanaf januari 2019 zijn er nieuwe subsidies beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort en goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd. Dit meldt Rijksoverheid.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. Het doel is om regionale samenwerking te stimuleren, bij voorkeur ook met andere partijen zoals gemeenten en transfercentra. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs en 250.000 euro voor het voortgezet onderwijs. Als ook het mbo meedoet, kan er 75.000 euro extra worden aangevraagd. De vier grote steden krijgen elk een miljoen euro.
 

Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen vanaf 2019 een subsidie van 20.000 euro aanvragen voor onderwijsassistenten die in dat jaar starten met de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Dit is een van de maatregelen in de aanpak van het lerarentekort. Met de subsidie worden besturen deels gecompenseerd in de kosten voor het collegegeld en het studieverlof van een onderwijsassistent.
 

Subsidie hoogbegaafdheid 

Vanaf 2019 is in totaal 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor samenwerkingsverbanden zodat zij kunnen zorgen voor goed onderwijs voor hoogbegaafden in hun regio. Het bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen per samenwerkingsverband.
 

Verlenging van de subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is tot en met 2023 verlengd. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd om praktijkplaatsen en werkplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal 2.700 euro per praktijk- of werkplaats is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student en een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids