Normal_kind_geld

De Zaanse schoolbesturen Zaan Primair en Stichting Agora roepen ander schoolbesturen op om geen gebruik meer te maken van uitzendbureaus. Naast de meerkosten die scholen hiervoor maken, zijn tijdelijk ingehuurde onderwijsmedewerkers vaak ook minder betrokken bij de school. Dit meldt VOS/ABB.

De Zaanse schoolbesturen deden hun oproep tijdens de algemene ledenvergadering van de PO-Raad. Een leraar die via het uitzendbureau werkt, is voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is. Bovendien hoeven ingehuurde leerkrachten alleen maar ‘hun lesje af te draaien’ en zijn ze daarna weer weg. Dit bevordert de betrokkenheid ten opzichte van de school niet.
 
Het inhuren van tijdelijke uitzendkrachten is al langer onderwerp van discussie. Steeds meer onderwijsgeld gaat naar de commerciële bureaus. Voor leraren is het aantrekkelijk om via een uitzendbureau te werken: ze krijgen goed betaald, hebben niet te maken met buitenschoolse activiteiten en krijgen extraatjes zoals bijvoorbeeld een lease-auto.
 
Toch wil de Tweede Kamer voorlopig nog geen maximumbedrag vaststellen dat schoolbesturen mogen uitgeven aan uitzendkrachten. In een motie van april dit jaar hadden Tweede Kamerleden Kwint en Westerveld hierom gevraagd. Zij waren bang dat te veel onderwijsgeld zou ‘weglekken’ naar de uitzendbureaus. Deze motie heeft het echter niet gehaald.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids