Normal_rss_entry-158662

Basisscholen die kampen met een tekort aan leraren mogen voor sommige vakken mensen voor de klas zetten die geen lerarendiploma hebben, maar wel over specialistische kennis beschikken. Het gaat daarbij om de vakken muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie.

Als voorbeeld noemt minister Arie Slob een gitaarleraar, die muzieklessen kan geven. Voor vakken uit het zogenoemde kerncurriculum, zoals taal of rekenen, worden geen uitzonderingen gemaakt. Die vakken mogen alleen door bevoegde leraren worden gegeven.

De wet wordt niet aangepast, maar de onderwijsinspectie zal voorlopig niet ingrijpen als het op scholen dergelijke onbevoegden voor de klas aantreft. Dan moet wel eerst alles zijn gedaan om een andere oplossing voor het probleem te vinden, aldus het ministerie van Onderwijs.

Geen structurele oplossing

Het ministerie benadrukt dat dit geen structurele oplossing is voor het lerarentekort, maar alleen "tijdelijk en in geval van nood’’ moet worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf.

 "Als de inspectie signalen krijgt dat de kwaliteit of veiligheid ernstig in het geding zijn, zal een onderzoek worden gestart. Boven alles moeten de veiligheid van leerlingen en leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd zijn.’’

Door: ANP