Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Scholen kunnen steeds minder putten uit regionale invalpools van leraren. Deze invalpools worden leger omdat scholen de invalleerkrachten in vaste dienst nemen en er niet genoeg instroom is. Dit meldt NOS.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs zeven regionale invalpools. Bij het merendeel van deze invalpools is het personeelsbestand met een derde geslonken, wat in sommige gevallen neerkomt op een uitstroom van meer dan honderd leraren. 
 
De leerkrachten gaan vaak aan de slag bij een school waar ze eerder al op invalbasis hebben lesgegeven. Dat is een mooie en goede ontwikkeling voor hen, maar zoals een directeur van een invalpool het verwoordt: "Het probleem zit bij de instroom van de invalpool, die droogt al jaren op, terwijl de uitstroom doorgaat." 
 
Het grootste gedeelte van deze instroom van leraren bestaat uit een nieuwe lichting van afgestudeerde pabo-studenten. En hoewel het aantal aanmeldingen daar de laatste jaren stijgende is, denken de invalpools niet dat dit voldoende is om het verschil tussen instroom en uitstroom significant te verkleinen.  Er zijn grote regionale verschillen en bovendien gaan er straks veel leraren met pensioen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids