Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Dit jaar worden 100 woningen die nieuw worden opgeleverd met voorrang toegewezen aan jonge, woningzoekende leraren die lesgeven op een basisschool of middelbare school in Amsterdam. Het gaat om een proef waarbij de gemeente samenwerkt met vijf Amsterdamse corporaties. De gemeente wil onderzoeken of hierdoor meer leraren worden aangetrokken of behouden voor het Amsterdamse onderwijs. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Amsterdam kampt, net als veel andere steden in Nederland, met een groeiend tekort aan leerkrachten. In Amsterdam is een extra drempel voor vooral jonge docenten dat ze vaak niet of nauwelijks betaalbare woonruimte kunnen vinden. Ze verdienen niet genoeg om in aanmerking te komen voor een middeldure huurwoning, en voor een sociale huurwoning hebben ze meestal niet genoeg wachttijd opgebouwd. Het gevolg is dat ze vaak verder moeten reizen om in Amsterdam les te kunnen geven, of er voor kiezen om een andere baan te zoeken in een stad waar ze wel een woning kunnen vinden.
 
Daarom worden dit jaar 100 woningen met voorrang toegewezen aan jonge docenten. Het gaat om gemengde wooncomplexen voor jongeren en statushouders die nieuw worden opgeleverd. Een deel van de woningen is voor leraren. De leraren krijgen een zogenaamd jongerencontract met een looptijd van maximaal 5 jaar. In die periode kunnen ze inschrijfduur opbouwen of – als hun inkomen hoger is geworden – doorstromen naar een middeldure huurwoning.
 
De woningen zijn voor startende leraren die lesgeven op het Amsterdamse primair of voortgezet onderwijs. Om in aanmerking te komen moet de leraar tussen 18 en 27 jaar oud zijn, bevoegd leerkracht zijn, een aanstelling hebben van tenminste 0,5 fte, en mag het bruto inkomen niet hoger zijn dan 36.798 euro.
 
Het experiment loopt tot eind februari 2019, als ook het laatste wooncomplex is opgeleverd en de woningen zijn toegewezen aan de leraren. In maart 2019 wordt geëvalueerd of de proef het gewenste effect heeft, of er een vervolg moet komen en of het voorrang geven aan beroepsgroepen moet worden opgenomen in de huisvestingsverordening. Dan wordt ook bezien of naast leraren ook zorgpersoneel of andere beroepsgroepen onder zo’n regeling zouden moeten vallen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids