Normal_tweede_kamer
De Kamer debatteert met minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over werkdruk en salarissen in het basisonderwijs. Daarbij wordt ook het groeiende lerarentekort besproken. Dit meldt de Tweede Kamer.
 

Met de nieuwe cao gaan de salarissen van leraren in het basisonderwijs omhoog. Bovendien is in het regeerakkoord afgesproken dat er extra geld komt om de werkdruk te verlagen.

Alle woordvoerders zijn blij met het extra geld voor het basisonderwijs. Ze vinden het niet allemaal voldoende, maar beschouwen het in ieder geval als een goede eerste stap. Volgens Beertema (PVV) komt het wel jaren te laat. Ondertussen is in zijn ogen "het mooie beroep van leraar uitgekleed tot op het bot".

Lerarentekort en onderwijskwaliteit

De komende jaren dreigt er een groot lerarentekort te ontstaan in het basisonderwijs. Veel woordvoerders maken zich daarom zorgen over de continuïteit en de kwaliteit van het basisonderwijs. Het probleem van het lerarentekort wordt via verschillende invalshoeken aangepakt, benadrukt minister Slob. De nieuwe cao richt zich op de beloning en het carrièreperspectief van leraren.

Geld naar de leraren?

Zo'n tien jaar geleden hebben kabinet, schoolbesturen en bonden afgesproken dat meer leraren een hogere salarisschaal zouden krijgen. De bedoeling was dat 40 procent hierin terecht zou komen, maar dit is blijven steken op 26 procent.

Van Meenen (D66) is teleurgesteld in de schoolbesturen: die hebben zich niet aan de afspraak gehouden. Het geld voor hogere salarisschalen is niet naar de leraren gegaan maar in de reserves terechtgekomen, denken Rog (CDA) en Van den Hul (PvdA).

Minister Slob begrijpt de ergernis over het niet besteden van geld dat voor lerarensalarissen was bedoeld. In de nieuwe cao is nu afgesproken dat de 70 miljoen die daarvoor bestemd was, alsnog naar de salarissen gaat.

De Kamer stemt op 26 juni over de ingediende moties.